Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2861. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge, stran 5499.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji naslednjo
O D L O Č B O
o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
I
1. Da bi preprečili vnos klasične prašičje kuge v Republiko Slovenijo, se iz pokrajine Katalonija v Kraljevini Španiji prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja Republike Slovenije za naslednje pošiljke:
– domači in divji prašiči;
– živila, proizvodi, surovine ter odpadki, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev.
2. Prepoved iz prejšnje točke ne velja za:
– hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi dosežena vrednost F3 ali več – sterilne konzerve;
– druge vrste termično obdelanih izdelkov, če je bila pri obdelavi v sredini izdelka dosežena temperatura najmanj 70° C; med te izdelke se štejejo tudi tehnična mast, želatina in podobno;
– kemično povsem obdelane živalske surovine, kot so wet – blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelane ščetine in podobno;
– trajni fermentirani izdelki, če so izpolnjeni naslednji pogoji: aktivnost vode 0,93 ali manj, pH manj kot 6, zorenje vsaj 9 mesecev in teža najmanj 5,5 kg;
– hrana v hermetično zaprtih konzervah, ki je namenjena hišnim živalim, suha in polsuha hrana za hišne živali ter pasje žvečilke.
II
Živila, proizvodi, surovine ter odpadki iz 1. točke I. dela te odločbe, ki jih potniki prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Republike Slovenije in izvirajo iz pokrajine Katalonija v Republiki Španiji, je treba odvzeti in neškodljivo odstraniti ter uničiti.
III
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-25/01
Ljubljana, dne 19. junija 2001.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske uprave RS