Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2856. Uredba o spremembi uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica-Šentjakob, stran 5492.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob
1. člen
V uredbi o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/96) se v 3. členu pod »k.o. Lukovica«, v naslednjih sklopih: »Območje odkupa zemljišč«, »Plinovod«, »Električno omrežje visoke napetosti« in »Električno omrežje – javna razsvetljava« parcelna številka »655/6« nadomesti s parcelno številko »455/6«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-28/2001-1
Ljubljana, dne 14. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister