Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2855. Odlok o dopolnitvah odloka o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, stran 5492.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah odloka o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (Uradni list RS, št. 1/01).
2. člen
Dopolni se 3. člen, ki se po novem glasi:
»Prispevek od kubičnega metra porabljene vode znaša:
od 1. 1. 2001        od 1. 7. 2001
               do 30. 6. 2001            dalje
– za gospodinjstva,
šole, vrtce in ustanove      15 SIT/m3          35 SIT/m3
– za gospodarstvo in ostale
pridobitne dejavnosti       20 SIT/m3          50 SIT/m3
Višina prispevka se enkrat letno poveča v skladu z rastjo drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji za preteklo leto. Prvo povečanje iz tega naslova se ne more izvesti pred 1. 7. 2002.«
3. člen
Te dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-37/01
Šmarje pri Jelšah, dne 1. junija 2001.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.