Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2852. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega načrta "Predjama", stran 5491.

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 74/98), 36. in 99. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Urandi list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega načrta “Predjama”
1
Javno se razgrne osnutek Ureditvenega načrta “Predjama”, planska celota P1/S2-1, ki ga je izdelala Urbi d.o.o., Ljubljana, pod št. 035, v maju 2001.
2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v avli v I. nadstropju Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna in na sedežu Krajevne skupnosti Bukovje – 30 dni od objave v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno običajen način.
3
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Krajevni skupnosti Bukovje ali Občini Postojna.
4
Ta sklep začne veljati takoj.
Postojna, dne 13. junija 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.