Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2851. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka zazidalni načrt Breg-Gmajna, stran 5490.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) ter 30. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99 ) izdaja župan Občine Polzela
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka zazidalni načrt Breg–Gmajna
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone Breg–Gmajna, ki ga je izdelal Atelje Krajinske arhitekture PIANO, Saša Piano s.p. Velenje pod št. PIANO/8/2001-ZN-0.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v prostorih Občine Polzela. Javna razgrnitev bo trajala en mesec od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve bo v sejni sobi Občine Polzela organizirana javna razprava. Datum obravnave bo določen naknadno, občani bodo o javni razpravi obveščeni na krajevno običajen način.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko vse zainteresirane pravne ali fizične osebe podajo k izdelanemu osnutku svoje pripombe in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo po pošti.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/015/00
Polzela, dne 11. junija 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.