Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2850. Sklep o povišanju cen najemnin za grobne prostore, stran 5490.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99), določil šeste alinee 7. člena odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. (Uradni list RS, št. 16/01), določil zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95 in 85/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 12. 6. 2001 sprejel
S K L E P
o povišanju cen najemnin za grobne prostore
1. člen
S tem sklepom se povišajo cene najemnin za grobne prostore, ki jih zaračunava Komunala, javno podjetje d.o.o. Murska Sobota kot upravljavec pokopališča.
2. člen
Cene najemnin so naslednje:
Zap.    Vrsta grobov       Enota         Cena v SIT
št.
1.     enojni grob        kom/letno         2.500
2.     družinski grob (dvojni)  kom/letno         4.300
3.     družinski grob (trojni)  kom/letno         4.600
4.     grobnica         kom/letno         4.300
5.     grobnica z ograjo     kom/letno         6.750
6.     žarni grob        kom/letno         1.350
7.     otroški grob       kom/letno         1.350
3. člen
V skladu z zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) se na ceno najemnin obračuna 8 % davek na dodano vrednost.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2001 dalje.
Št. 38005-9/01
Murska Sobota, dne 12. junija 2001.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.