Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2849. Sklep o povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo, stran 5490.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99), določil šeste alinee 7. člena odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. (Uradni list RS, št. 16/01), 3. in 13. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in določil uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 46/01) ter v skladu z določili navodila za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb oskrbe s pitno vodo (Uradni list RS, št. 10/00) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 12. 6. 2001 sprejel
S K L E P
o povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo
1. člen
S tem sklepom se povišajo cene storitev oskrbe s pitno vodo, ki jih zaračunava Komunala, javno podjetje d.o.o., kot upravljavec vodovoda.
2. člen
Cene storitev oskrbe s pitno vodo se obračunavajo po naslednjih postavkah:
Storitev           Merska enota      Cena v SIT
A) Vodarina
  – gospodinjstvo      m3              55,85
  – gospodarstvo      m3              62,42
B) Ostalo
  – vzdrževanje vod.
  prikl. druž. ali et.
  stanovanj         kom/mes           89,38
  – vzdrž. vod. prikl.
  fi 30, fi 25,
  fi 20, fi 15       kom/mes           472,60
  – vzdrž. vod. prikl.
  fi 40           kom/mes          1.152,85
  – vzdrž. vod. prikl.
  fi 80 in fi 50      kom/mes          3.394,85
  – vzdrž. vod. prikl.
  fi 100          kom/mes          5.187,35
  – vzdrž. vod. prikl.
  fi 200 in fi 150     kom/mes          9.800,80
3. člen
V skladu z zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) se na ceno storitev obračuna 8 % davek na dodano vrednost.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2001 dalje.
Št. 38005-10/01
Murska Sobota, dne 12. junija 2001.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.