Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2845. Cenik prispevkov pred priključitvijo na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Mirna Peč, stran 5486.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 21. redni seji dne 5. 6. 2001 sprejel
C E N I K
prispevkov pred priključitvijo na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Mirna Peč
1
A) Prispevek pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje
----------------------------------------------------------------
Prispevek                     Nova cena SIT
----------------------------------------------------------------
1. Stanovanjski objekti
a) enodružinska hiša                   80.560
b) enota dvojčka ali vrstne hiše             80.560
2. Stanovanjska enota v bloku
a) površine do 50 m2                   37.510
b) površine nad 50 m2                   46.370
3. Počitniške hiše, zidanice               54.730
4. Industrijski in poslovni objekti,
trgovski, gostinski, obrtni objekti,
kmetijski objekti
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe)         2,838.240 SIT
5. Objekti družbene dejavnosti
– šole, vrtci, bolnice, zavodi
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe)         1,416.990 SIT
6. Proizvodne dejavnosti, ki rabijo
vodo iz javnega vodovoda
za tehnološke namene
(za 1 l/s povprečne dnevne porabe)           4,959.510
----------------------------------------------------------------
Opomba: v cenah ni upoštevan 19% davek na dodano vrednost!
B) Prispevek pred priključitvijo na javno kanalizacijo
----------------------------------------------------------------
Prispevek                     Nova cena SIT
----------------------------------------------------------------
1. Stanovanjski objekti
a) enodružinska hiša                   88.620
b) enota dvojčki ali vrstne hiše             88.620
c) enota v bloku                     61.440
2. Počitniške hiše, zidanice               77.510
3. Objekti družbene dejavnosti
– šole, vrtci, bolnice, zavodi (SIT/m2)          1.196
4. Trgovine, gostinski objekti,
poslovni objekti brez proizvodne
dejavnosti – (SIT/m2)                   1.224
5. Industrijski, obrtni in kmetijski
objekti – (SIT/m2)
a) brez porabe vode v proizvodnem procesu         1.627
b) s porabo vode v proizvodnem procesu           2.090
6. Zunanje površine z urejenim
odvajanjem v javno kanalizacijo – (SIT/ m2)         287
----------------------------------------------------------------
Opomba: v cenah ni upoštevan 19% davek na dodano vrednost!
2
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05-17/01
Mirna Peč, dne 11. junija 2001.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.