Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2844. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Mirna Peč, stran 5486.

Na podlagi 2., 4. in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 21. redni seji dne 5. 6. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Mirna Peč
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 32/99) se besedilo 44. člena spremeni tako, da glasi:
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če je med opredeljenimi glasovi več glasov “ZA” kot “PROTI”.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/01-02
Mirna Peč, dne 28. maja 2001.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost