Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2840. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1240/2, k.o. Leskovec, stran 5483.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odl. US RS, 45/94 - odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US RS, 63/95 - obvezna razlaga, 73/95 - odl. US RS, 9/96 - odl. US RS, 39/96 odl. - US RS, 44/96 - odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US RS, 74/98, 59/99 - odl. US RS in 70/00) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško, na 24. seji dne 17. 5. 2001 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1240/2, k.o. Leskovec
I
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1240/2 - parkirišče v izmeri 61 09 m2, ki je vpisana v seznam javnega dobra št. XIII., k.o. Leskovec.
II
Lastninska pravica na parc. št. 1240/2 - parkirišče v izmeri 6109 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Krško.
III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se lastninska pravica na predmetni nepremičnini prenese z ustrezno listino v last Republike Slovenije, Ministrstva za šolstvo.
IV
Prenos lastninske pravice na predmetni nepremičnini, se bo izvedel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-38/01-507
Krško, dne 17. maja 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.