Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2838. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičninah splošnega ljudskega premoženja - Gasilski dom Brestanica, stran 5483.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odl. US RS, 45/94 - odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US RS, 63/95 - obvezna razlaga, 73/95 - odl. US RS, 9/96 - odl. US RS, 39/96 odl. - US RS, 44/96 - odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US RS, 74/98, 59/99 - odl. US RS in 70/00), 48. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93 in 28/00) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 24. seji dne 17. 5. 2001 sprejel
S K L E P
o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičninah splošnega ljudskega premoženja – Gasilski dom Brestanica
I
Prostovoljnemu Gasilskemu društvu Brestanica se brezplačno prenese lastninska pravica na nepremičninah:
– parc. št. 181 - stavbišče, ki je vpisana v vložni številki 257, k. o. Brestanica, ki je Splošno ljudsko premoženje z navedbo upravnega organa Krajevni ljudski odbor Rajhenburg,
– parc. št. 470/5 – pašnik, ki je vpisana v vložni številki 262, k. o. Brestanica, ki je Splošno ljudsko premoženje z imetnikom pravice uporabe Kmetijska zemljiška skupnost občine Krško.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-11/01-506
Krško, dne 17. maja 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.