Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2836. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 5481.

Občinski svet občine Kočevje je na 22. redni seji dne 28. 5. 2001 na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) ter 74. in drugega odstavka 83. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za zemljišče s parc. št. 2159/3 – cesta v izmeri 4 m2, pripisano k vl. št. 1277 k.o. Kočevje.
II
Parcela navedena v I. točki tega sklepa postane last Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
III
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.