Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2835. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje, stran 5481.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98 in 102/00) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) je Občinski svet občine Kočevje na predlog Vrtca Kočevje na 22. redni seji dne 28. 5. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
1
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje po posameznih programih znašajo mesečno na otroka:
1. I. starostna skupina (1–3 let)	      67.750 SIT
2. II. starostna skupina (3–7 let)	     48.140 SIT
2
Cene iz 1. točke začnejo veljati s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je sklep sprejet.
3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in izobesi na oglasnih deskah vseh enot Vrtca Kočevje.
Št. 602-7/99-151
Kočevje, dne 29. maja 2001.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.