Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2829. Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje, stran 5458.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 28. redni seji dne 13. 6. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
1. člen
Cene programov v vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje znašajo od 1. 6. 2001 dalje mesečno na otroka:
– dnevni program za otroke
prvega starostnega obdobja           62.240 tolarjev,
– dnevni program za otroke
drugega starostnega obdobja           49.340 tolarjev,
– program priprave otrok na
vstop v osnovno šolo v obsegu
do 600 ur letno                 21.885 tolarjev.
Stroški prehrane znašajo 15% od cene programa za otroke drugega starostnega obdobja.
Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca do enega meseca zniža za stroške prehrane, določene v prejšnjem odstavku, preračunane na dan.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca nad en mesec se prispevek staršev zniža na 25% izračunanega prispevka staršev.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40305-0096/01
Grosuplje, dne 13. junija 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.