Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2825. Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Občinski upravi občine Črnomelj, stran 5455.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 68/98 in 74/98, 70/00) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01) ter skladno s 5. členom odloka o organizaciji in področjih dela Občinske uprave občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 5. 2001 na predlog župana sprejel
O D R E D B O
o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Občinski upravi občine Črnomelj
1. člen
S to odredbo se določa poslovni čas, začetek in konec, trajanje ter razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v Občinski upravi občine Črnomelj.
2. člen
Poslovni čas v Občinski upravi občine Črnomelj se razporedi na pet delovnih dni v tednu, in sicer: ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinske uprave ali način njihovega dela, lahko župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave za posamezno delovno mesto ali skupino zaposlenih, razporedi delovni čas tudi na soboto in nedeljo oziroma drugače, kot je določeno v 3. in 4. členu.
3. člen
Poslovni čas v Občinski upravi Občine Črnomelj traja:
– v ponedeljek in torek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 17. ure,
– v četrtek in petek od 7. do 14. ure.
Delovni čas v občinski upravi se razporedi tako, da zajema čas obvezne prisotnosti delavcev na delovnih mestih:
– v ponedeljek in torek od 7.30 do 15. ure,
– v sredo od 7.30 do 17. ure,
– v četrtek in petek od 7.30 do 14. ure.
4. člen
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je med 7. in 7.30 zjutraj, za odhod z dela pa v ponedeljek in torek med 15. in 15.30, v sredo med 17. in 17.30 ter v četrtek in petek med 14. in 14.30.
5. člen
V okviru razpona delovnega časa, določenega za prihod na delo oziroma z dela, morajo delavci, upoštevajoč značaj delovnih nalog in način njihovega izvajanja, opraviti 40-urno tedensko delovno obveznost.
Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v okviru premakljivega delovnega časa in druga s tem povezana vprašanja z navodili podrobneje uredi direktor občinske uprave.
6. člen
Za neposredno poslovanje s strankami se razen v času odmora za malico od 10. do 10.30 določijo uradne ure:
– v ponedeljek od 7.30 do 14.30,
– v sredo od 7.30 do 16.30,
– v petek od 7.30 do 13.30.
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih pa:
– v ponedeljek od 7.30 do 14.30,
– v sredo od 7.30 do 16.30,
– v petek od 7.30 do 13.30.
7. člen
V sprejemni pisarni Občinske uprave so uradne ure:
– v ponedeljek in torek od 7.30 do 14.30,
– v sredo od 7.30 do 16.30,
– v četrtek in petek od 7.30 do 13.30.
8. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinske uprave in način njihovega izvajanja, lahko župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave določi večji obseg uradni ur, kot je določeno v 6. in 7. členu te odredbe.
9. člen
Razporeditev poslovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Črnomelj mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih Občinske uprave občine Črnomelj.
10. člen
Z dnem uporabe te odredbe preneha veljati odredba o delavnem času Občinske uprave občine Črnomelj (Uradni list RS, št 14/97).
11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2001.
Št. 152-22/97
Črnomelj, dne 1. junija 2001.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.