Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2824. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, stran 5454.

Na podlagi 3. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 33. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01) in odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00), je Občinski svet občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 5. 2001sprejel
S K L E P
o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna
I
I. Neposredni uporabniki občinskega proračuna so:
-----------------------------------------------------------------------------
Zap. št.  Šifra upor.  Mat. št.   Ime             Kraj
-----------------------------------------------------------------------------
1      7516     5880254   Občina Črnomelj-proračun   Črnomelj
2      7897     5028884   KS Adlešiči         Adlešiči
3      7898     5026628   KS Dobliče-Kanižarica    Črnomelj
4      7899     5019630   KS Petrova vas        Črnomelj
5      7900     5030994   KS Talčji vrh        Črnomelj
6      7901     5031109   KS Tribuče          Črnomelj
7      7902     5167507   KS Butoraj          Črnomelj
8      7903     5166853   KS Črnomelj         Črnomelj
9      7904     5026598   KS Dragatuš         Dragatuš
10     7905     5028698   KS Griblje          Gradac
11     7906     5029007   KS Stari trg ob Kolpi    Stari trg
12     7907     5016754   KS Vinica          Vinica
13     7908     5910366   KS Sinji Vrh         Vinica
-----------------------------------------------------------------------------
II. Posredni uporabniki občinskega proračuna so:
------------------------------------------------------------------------
Zap.št. Šifra upor. Mat. št. Ime              Kraj
------------------------------------------------------------------------
1    6342     5057019  VVZ Oton Župančič Črnomelj  Črnomelj
2    6478     5082765  OŠ Mirana Jarca Črnomelj   Črnomelj
3    6479     5082773  OŠ Komandanta Staneta     Dragatuš
4    6480     5086477  OŠ Stari trg ob Kolpi     Stari trg
5    6481     5082781  OŠ Vinica           Vinica
6    6482     5289211  OŠ Loka Črnomelj       Črnomelj
7    6888     5083729  OŠ Milke Šobar Nataše     Črnomelj
8    7097     5084725  Glasbena šola Črnomelj    Črnomelj
9    7144     5052467  ZIK Črnomelj         Črnomelj
10    2798     5054605  Zdravstveni dom Črnomelj   Črnomelj
11    2755     5198984  Dolenjske lekarne Novo mesto Novo mesto
12    3780     5052149  Belokranjski muzej Metlika  Metlika
------------------------------------------------------------------------
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep št. 403-02-5/1999 (Uradni list RS, št. 113/00).
Št. 403-02-1/2001
Črnomelj, dne 1. junija 2001.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.