Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2822. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Osnovne šole "Jožeta Krajca" Rakek, stran 5450.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 1. in 2. člena odloka o ustanovitvi Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek, je Občinski svet občine Cerknica na 12. redni seji dne 13. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek
1. člen
V odloku o ustanovitvi Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek (Uradni list RS, št. 45/96) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:
“S tem odlokom Občina Cerknica, s sedežem Cesta 4. maja 53, p. Cerknica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj), ustanavlja na področju osnovnega šolstva naslednji javni vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljevanju: zavod) Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek, v čigar sestavo sodi Podružnična šola “Rudolfa Maistra” Unec.
2. člen
V 2. členu odloka o ustanovitvi Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek, se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
“Sedež zavoda: Partizanska cesta št. 28, p. Rakek.
V sestavo Osnovne šole sodijo: Podružnična šola “Rudolfa Maistra” Unec, s sedežem Unec št. 56, p. Rakek.
3. člen
Svet Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek uskladi statut in druge splošne akte zavoda s tem odlokom v roku treh mesecev po njegovi ustanovitvi.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 640-3/2001
Cerknica, dne 13. junija 2001.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.