Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2820. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem, stran 5449.

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem
----------------------------------------------------------------
Tarifna skupina                  Cena v SIT/m3
----------------------------------------------------------------
1. Odjem plina do 250 m3 letno              120,92
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno          77,12
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno         76,39
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno        74,91
----------------------------------------------------------------
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje z dne 30. 1. 2000 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Cene veljajo od 18. 6. 2001, oziroma od prvega popisa števcev po tem datumu.
V navedenih oblikovanih cenah ni vključena taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je predpisana z uredbo Vlade Republike Slovenije in se doda v višini 5,70 SIT/ m3. Taksa se ne zaračuna, ko Energetika Celje, d.o.o., koristi količine porabljenega goriva, ki po dovoljenju niso obremenjene s takso. Na vse navedene cene se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 19% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 20. junija 2001.
Energetika Celje,
javno podjetje, d.o.o.
Janez Peterman, univ. dipl. inž. str. l. r.
v. d. direktorja