Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2815. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2001, stran 5440.

Na podlagi 4. in 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in 124/00) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 14. 6. 2001 sprejela
S K L E P
o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2001
I
Dodatek za rekreacijo upokojencev se določi v dveh različnih višinah v razmerju 1:2, in sicer tako, da prejmejo uživalci pokojnin, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska osnove iz 57. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: zakona), 63.100 SIT, uživalci pokojnin, katerih pokojnina presega znesek osnove iz 57. člena zakona ter uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki ne prejemajo plače, pa 31.550 SIT.
II
Uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih sporazumov o socialni varnosti izplačuje v sorazmernem delu, uživalcem družinskih oziroma vdovskih pokojnin, katerim se družinska oziroma vdovska pokojnina izplačuje ločeno in uživalcem delnih pokojnin se znesek dodatka za rekreacijo, določen v I. točki tega sklepa, izplača v sorazmernem delu.
III
Dodatek za rekreacijo iz I. oziroma II. točke tega sklepa pripada vsem tistim upravičencem, ki so pridobili pravico do izplačila dajatev do vključno 31. decembra 2001 in niso prejeli regresa za letni dopust na drugi pravni podlagi, izplača pa se v enkratnem znesku, skupaj z izplačilom rednih pokojnin za mesec junij 2001 oziroma najkasneje do 10. julija 2001.
V primeru, da je pravica do dajatve priznana po juniju 2001, se dodatek upravičencem izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine oziroma prvega nadomestila iz invalidskega zavarovanja.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1000/2001
Ljubljana, dne 14. junija 2001.
Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Milan Utroša l. r.
Predsednik