Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2806. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi, stran 5417.

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99 in 30/01) ter v skladu z določbami zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
Od 12. junija 2001 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 10.147 SIT;
– študentom 20.776 SIT;
2. nagrade ob delovih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 51.004 SIT;
– za 20 let delovne dobe 76.507 SIT;
– za 30 let delovne dobe 102.009 SIT;
3. kilometrina 55,47 SIT;
4. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 27,73 SIT;
5. terenski dodatek 873 SIT.
Št. 0102-9-142-03-1/01-11
Ljubljana, dne 12. junija 2001.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve