Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2001 z dne 15. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2001 z dne 15. 6. 2001

Kazalo

2735. Dopolnitve pravilnika o vsebini in poteku sekundariata, stran 5340.

Na podlagi zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) ter 9. in 28. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98 in 113/00) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 37. redni seji dne 29. 3. 2001 v soglasju Ministrstva za zdravje z dne 31. 5. 2001, pod št. 020-39/00 sprejela
D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o vsebini in poteku sekundariata
(Uradni list RS, št. 83/97, 98/99 in 39/00)
1. člen
Prvi odstavek 7. člena pravilnika se dopolni tako, da se pod točko II. izbirni del programa, doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– družinska medicina,“.
2. člen
V prilogi št. 1 se pri 1. poglavju (Vsebina, trajanje in organizacija sekundariata) v tretjem odstavku doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– družinska medicina,“.
3. člen
V prilogi št. 1 se pri 1. poglavju Vsebina, trajanje in organizacija sekundariata v četrtem odstavku za dermatologijo doda nov sklop z nazivom “družinska medicina“ v najdaljšem trajanju “6 mesecev“.
4. člen
Te dopolnitve pravilnika začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina zbornice in da nanjo soglasje minister, pristojen za zdravje, naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 65/01
Ljubljana, dne 29. marca 2001.
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost