Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2001 z dne 15. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2001 z dne 15. 6. 2001

Kazalo

2724. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije, stran 5335.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
O D L O Č B O
o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije
I
Da bi preprečili vnos bovine spongiformne encefalopatije v Republiko Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo iz držav, navedenih v prilogi 1 te odločbe za naslednje pošiljke:
1. živo govedo;
2. embrii pridobljeni od govedi;
3. sveže in zamrznjeno meso govedi;
4. proizvodi in izdelki pridobljeni iz govedi, razen:
– mleka in mlečnih izdelkov,
– želatine, loja in izdelkov iz loja, če izpolnjujejo pogoje iz II. dela te odločbe;
5. mesno-kostna moka in klavniški odpadki, pridobljeni od govedi;
6. surovine govejega porekla za uporabo v farmacevtski in kozmetični industriji.
II
Uvoz želatine je dovoljen le, če je pridobljena z naslednjim postopkom:
– ves material iz kosti mora biti razmaščen in obdelan s kislino pri pH manj kot 1,5 najmanj štiri dni, nato mora biti obdelan z alkalnimi sredstvi pri pH več kot 12,5 najmanj 45 dni ali z 0,3 N natrijevim hidroksidom od 10 do 14 dni; nato sledi še toplotna obdelava pri 138°C do 140°C najmanj štiri sekunde;
– drugi surovi material govejega porekla (kože, kite in tetive), ki se uporablja pri pridelavi želatine, mora biti obdelan z alkalnimi sredstvi pri pH 12,5 najmanj 45 dni ali z 0,3 N natrijevim hidroksidom od 10 do 14 dni; nato sledi še toplotna obdelava pri 138°C do 140°C najmanj štiri sekunde.
Uvoz loja je dovoljen le, če je pridobljen s toplotnim postopkom pri 130°C do 140°C najmanj 30 minut pod pritiskom 3 barov. Izdelki iz loja pa morajo biti hidrolizirani najmanj pri 250°C.
Želatina in loj ter izdelki iz loja morajo biti po izdelavi filtrirani.
III
Živila, dobljena od govedi iz držav navedenih v prilogi 1 te odločbe, ki se prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Republike Slovenije, se morajo odvzeti in neškodljivo odstraniti.
IV
Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati odredba o prepovedi uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice, Portugalske, Belgije, Nizozemske, Danske, Španije in Nemčije (Uradni list RS, št. 18/96, 34/96, 29/98, 72/98 111/00 in 6/01).
V
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-23/01
Ljubljana, dne 12. junija 2001.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske uprave RS
Priloga 1

Belgija

Češka Republika

Danska

Francija

Irska

Italija

Nemčija

Nizozemska

Portugalska

Španija

Švica

Velika Britanija


AAA Zlata odličnost