Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2712. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič, stran 5313.

Na podlagi 76. in 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 10. točke 10. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01) je Občinski svet občine Tržič na 15. seji dne 25. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
1. člen
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 6/01) se v 36. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot izbirne lokalne javne službe se določi Komunalno podjetje Tržič, d.o.o., ki je kot javno podjetje v večinski lasti Občine Tržič ter izpolnjuje vse predpisane tehnične, sanitarne in druge standarde ter normative za opravljanje te dejavnosti.«
Sedanji drugi in tretji odstavek 36. člena se ustrezno preštevilčita v tretji in četrti odstavek.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-01/99-03
Tržič, dne 25. aprila 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost