Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2711. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990 za območje Občine Tabor, stran 5313.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 17/91, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99, 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 4. izredni seji dne 4. 6. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor.
2. člen
Osnutek bo razgrnjen v sejni sobi Občine Tabor, Tabor 25, in sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije, v času uradnih ur: ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure, ter v petek od 8. do 12. ure.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava o kateri bodo občani obveščeni na krajevno običajen način (predvidoma 27. 6. 2001 ob 17. uri v prostorih Doma krajanov Tabor).
4. člen
V času javne razgrnitve lahko k javno razgrnjenemu osnutku v vpisno knjigo vpišejo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti. Ustno jih lahko podajo na javni obravnavi ali jih v pisni obliki posredujejo na naslov: Občina Tabor, Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, Tabor 25, 3304 Tabor.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 500-01/2001-01
Tabor, dne 4. junija 2001.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost