Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2710. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica, stran 5312.

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), drugega odstavka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odločba US, 1/98, 84/98 in 44/00 – odločba US) in 7. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 5. izredni seji dne 29. maja 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica katerega ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
1. starostna skupina:                 74.496 SIT
2. starostna skupina:                 59.411 SIT
2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo samo za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni, daljše od štirinajst zaporednih dni, na podlagi zdravniškega potrdila.
Starši plačajo rezervacijo v znesku 350 SIT za vsak delovni dan odsotnosti otroka.
3. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Škofljica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen
V primeru, da stroški rezervacije zaradi odsotnosti otroka znašajo več, kot pa je prispevna stopnja staršev mesečno, se staršem finančna sredstva ne vračajo.
5. člen
Prispevki staršev se določijo na podlagi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00).
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2001 dalje.
Št. 01506/22/2001/25-5
Škofljica, dne 30. maja 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost