Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2706. Sklep o povišanju cen, stran 5309.

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 2. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99 in 29/00) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Semič na 21. redni seji dne 25. 4. 2001 sprejel naslednji
S K L E P
1
Sprejme se sklep o odobritvi predloga JP Komunala d.o.o., Belokranjska 24, Črnomelj, o povišanju cen pitne vode za gospodinjstvo v Občini Semič za 37,83% in uskladitvi cen odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov z Občino Črnomelj.
2
Za obračun storitev zbiranja, čiščenja in distribucije vode veljajo za posamezne uporabnike naslednje tarifne postavke:
----------------------------------------------------------------
                Tarifna postavka v SIT/m3
----------------------------------------------------------------
gospodinjstvo                     130,46
gospodarstvo                      190,95
----------------------------------------------------------------
3
V tarifnih postavkah niso upoštevani zakonsko predpisani davki in takse.
4
Tarifne postavke se začnejo uporabljati prvega v mesecu po preteku enega meseca od prijave cen na pristojno ministrstvo.
5
Za obračun odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov v Občini Semič se od 1. 6. 2001 uporablja cenik, ki velja za Občino Črnomelj.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05-03/2001-2
Semič, dne 26. aprila 2001.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost