Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2698. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1210/3 (Novo mesto), stran 5303.

Na podlagi 29. člena v zvezi z 51.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US in 70/00) so občinski sveti Mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk sprejeli naslednji
S K L E P
1
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1210/3, stavba v izmeri 13 m2, stanovanjska stavba v izmeri 40 m2 in travnik v izmeri 293 m2, k.o. Gotna vas, z dovoljenjem, da se nepremičnina odpiše od seznama I, k.o. Gotna vas in pripiše k zemljiškoknjižnem vložku iste k.o., last Mestne občine Novo mesto.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-2/2001-1200
Novo mesto, dne 22. februarja 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost