Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2696. Cenik prispevkov pred priključitvijo na javno vodovodno, kanalizacijsko in plinovodno omrežje v Mestni občini Novo mesto, stran 5301.

Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 6/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 70/00) in 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 31. 5. 2001 po obravnavi predloga cenika prispevkov pred priključitvijo na komunalno omrežje sprejel
C E N I K
prispevkov pred priključitvijo na javno vodovodno, kanalizacijsko in plinovodno omrežje v Mestni občini Novo mesto
A/ Prispevek pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje
----------------------------------------------------------------
Šifra  Prispevek                   Nova cena
stor.                           v SIT
----------------------------------------------------------------
    1. Stanovanjski objekti
8111  a) enodružinska hiša               80.560
8112  b) enota dvojčka ali vrstne hiše         80.560
    2. Stanovanjska enota v bloku
8114  a) površine do 50 m2               37.510
8115  b) površine nad 50 m2               46.370
8117  3. Počitniške hiše, zidanice           54.730
8120  4. Industrijski in poslovni objekti,
    trgovski, gostinski, obrtni objekti,
    kmetijski objekti
    (za 1 l/s povprečne dnevne porabe)       2.838.240
8125  5. Objekti družbene dejavnosti
    – šole, vrtci, bolnice, zavodi
    (za 1 l/s povprečne dnevne porabe)       1.416.990
8127  6. Proizvodne dejavnosti, ki rabijo
    vodo iz javnega vodovoda
    za tehnološke namene
    (za 1 l/s povprečne dnevne porabe)       4.959.510
----------------------------------------------------------------
V cenah ni upoštevan 19% davek na dodano vrednost.
V ceni je upoštevan indeks podražitve na podlagi metodologije GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije za ostalo nizko gradnjo od 1. 2. 1998 do 31. 3. 2001, ki znaša 26%.
V primerih, ko iz investicijsko-tehnične dokumentacije v postavki 4 in 5 ni znana poraba vode, se ta določi na osnovi normativov za posamezni izliv.
B/ Prispevek pred priključitvijo na javno kanalizacijo
----------------------------------------------------------------
Šifra  Prispevek                   Nova cena
stor.                           v SIT
----------------------------------------------------------------
    1. Stanovanjski objekti
8231  a) enodružinska hiša               88.620
8232  b) enota dvojčka ali vrstne hiše         88.620
8233  c) enota v bloku – do 50 m2            61.440
8234  – nad 50 m2                    72.500
8236  2. Počitniške hiše, zidanice           77.510
8240  3. Objekti družbene dejavnosti
    – šole, vrtci, bolnice, zavodi
    (za 1 l/s povprečne dnevne porabe vode)    2.497.650
8242  4. Industrijsko-poslovni objekti,
    gostinski in kmetijski objekti
    (za 1 l/s povprečne dnevne porabe vode)    3.122.060
8243  5. Drobna obrt in manjše
    delavnice s pisarnami
    (za 1 l/s povprečne dnevne porabe vode)     936.880
8244  6. Industrijski, obrtni in kmetijski
    objekti s porabo vode za
    tehnološke namene
    (za 1 l/s povprečne dnevne porabe vode)    5.455.460
8247  7. Odvajanje meteorne vode
    iz urejenih površin
    (SIT/m2)                       261
----------------------------------------------------------------
V cenah ni upoštevan 19% davek na dodano vrednost.
V ceni je upoštevan indeks podražitve na podlagi metodologije GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije za ostalo nizko gradnjo do 31. 3. 2001.
V primerih, ko iz investicijsko-tehnične dokumentacije v postavkah 3–6 ni znana poraba vode, se ta določi na osnovi normativov za posamezni izliv.
C/ Prispevek pred priključitvijo na javno plinovodno omrežje
----------------------------------------------------------------
Šifra  Prispevek                   Nova cena
stor.                           v SIT
----------------------------------------------------------------
     1. Za nestanovanjske objekte
8551   – za ogrevanje poslovnih prostorov
     z močjo kotlov do 250 KW (SIT/KW)         2.200
8553   – za ogrevanje poslovnih prostorov
     z močjo kotlov nad 250 KW (skupna cena)     500.000
     2. Za stanovanjske in proizvodne objekte
     ter za uporabo v tehnologiji, ki ni vezana
     na zimsko sezono se prispevek ne zaračunava.
----------------------------------------------------------------
V cenah ni upoštevan 19% davek na dodano vrednost.
Cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-24/2001-1200
Novo mesto, dne 31. maja 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Adolf Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti