Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2695. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986 do 1999, stran 5300.

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 18. seji dne 13. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986 do 1999
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99 in 52/00 – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99 in 52/00 – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe prostora kot posledica izjemnih posegov v prostor.
Kartografski del in kartografska dokumentacija k odloku predstavljata prikaz vseh sprememb in dopolnitev planskih aktov, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.
2. člen
Seznam izrednih posegov v prostor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Parc. številka               K.O.        Poseg na karti št.  Objekt
št.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   2663-d                   Bela Cerkev    NM-20        KANALIZACIJSKI OBJEKTI
2   676/1-d, 676/2-d, 676/3-d, 103/2-d     Družinska vas   NM-19        KANALIZACIJSKI OBJEKTI
3   1452/1                   Potov Vrh     NM-48        KANALIZACIJSKI OBJEKTI
4   1589/1                   Veliki Podljuben  NM-45        KANALIZACIJSKI OBJEKTI
5   314                     Zbure       NM-9         KANALIZACIJSKI OBJEKTI
6   846, 847/2 delno              Bela Cerkev    KOS-11        VODOVODNI OBJEKTI
7   305-d, 306, 311/1, 311/2, 266/1-d      Brusnice      NM-40        VODOVODNI OBJEKTI
8   50-d , 53-d                 Cerovec      SE-19        VODOVODNI OBJEKTI
9   648-d                    Herinja vas    NM-18        VODOVODNI OBJEKTI
10   2241/2, 2250/1/2, 2251/2          Lakovnice     SE-17        VODOVODNI OBJEKTI
11   563/2-d, 563/5-d              Smolenja vas    NM-38        VODOVODNI OBJEKTI
12   2209-d, 2232-d, 2234-d           Vinja vas     SE-18        VODOVODNI OBJEKTI
13   1670, 1735/1-d, 1735/2-d          Gorenja vas    NM-8         VODOVODNI OBJEKTI
14   1529-d                   Gorenja vas    NM-9         VODOVODNI OBJEKTI
15   533-d, 534/1-d, 534/2-d           Zagorica      NM-16        VODOVODNI OBJEKTI
16   2593/2, 2580/3, 2590-d, 2587/1-d, 2102   Bela Cerkev    NM-20        REAMBULACIJA
17   1830/1, 1830/3-d, 1832-d          Črešnjice     NM-27        DOPOL. KMETIJSKA DEJAVNOST
18   473, 474-d, 479-d, 480           Daljni Vrh     NM-26        PRESELITEV KMETIJE
19   748/2, 751-d                Daljni Vrh     NM-36        GOSPODARSKI OBJEKT
20   922, 923                  Daljni Vrh     NM-36        GOSPODARSKI OBJEKT
21   649, 651, 652-d, 653/2-d, 653/3-d      Gabrje       NM-50        GOSPODARSKI OBJEKT
22   1978/1-d, 1979/1-d             Gorenja vas    NM-9         GOSPODARSKI OBJEKT
23   1616/1-d, 1617/1-d, 1617/2-d        Gorenja vas    NM-10        DOPOL. KMETIJSKA DEJAVNOST
24   995-d, 978-d                Jurka vas     NM-43        GOSPODARSKI OBJEKT
25   478                     Prečna       NM-35        GOSPODARSKI OBJEKT
26   1024/5-d, 1027/3, 1041/2          Veliki Podljuben  NM-46        GOSPODARSKI OBJEKT
27   180/2                    Zbure       NM-9         GOSPODARSKI OBJEKT
28   1588, 1590/1, 1707, 1668, 1669/1, 1669/2  Ždinja vas     NM-27        USKLAD. PLANSKE NAMEMB.
29   1086/1                   Zagorica      NM-16        KOMUNALNI OBJEKTI
30   2883, 2882/1, 2873/1-d           Prečna       NM-34        GOSPODATSKI OBJEKT
31   1827/1, 1827/2, 1827/4, 1827/5,
    1827/6, 1827/8               Jurka vas     NM-44        GOSPODARSKI OBJEKTI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
(spremembe in dopolnitve kartografskega dela in kartografske dokumentacije k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)
(1) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografskem delu k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu na kartah:
– nova stavbna zemljišča se prikažejo na kartah TK 1:25000:
– zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev – list št. 16.
(2) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu na kartah:
nova stavbna zemljišča se prikažejo na kartah PKN 1 : 5000:
Novo mesto 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 35, 36, 38, 43, 45, 46, 48, 49 in 50,
Semič 7 in 18 ter
Kostanjevica 11.
(3) Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu sta izdelana v osmih izvodih, ki jih hranijo:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Oddelek za prostorsko planiranje (3),
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo in turizem (1),
– Upravna enota Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1),
– Upravna enota Novo mesto, Oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor – Urbanistična inšpekcija, enota Novo mesto (1),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje (1).
4. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-39/2000-1200
Novo mesto, dne 13. julija 2000.
Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti