Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2687. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prleški mladinski kulturni center Ljutomer, stran 5289.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00), 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) in 5. točke 4. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94 ), je Občinski svet občine Ljutomer na 26. seji dne 25. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prleški mladinski kulturni center Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prleški mladinski kulturni center Ljutomer (Uradni list RS, št. 109/99; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Črta se drugi odstavek 6. člena odloka.
3. člen
Doda se novi 6.a člen odloka, ki se v celoti glasi:
Dejavnosti zavoda so razvrščene v naslednje šifre nacionalne klasifikacije dejavnosti:
– G/52.610 Trgovina na drobno po pošti
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
– H/55.40 Točenje pijač in napitkov
– I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
– K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
– K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
– K/72.300 Obdelava podatkov
– K/74.400 Oglaševanje
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
– M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– O/92.110 Snemanje filmov in videofilmov
– O/92.120 Distribucija filmov in videofilmov
– O/92.130 Kinematografska dejavnost
– O/92.200 Radijska in televizijska dejavnost
– O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
– O/92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– O/92.623 Druge športne dejavnosti
– O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62-6-03/01
Ljutomer, dne 28. maja 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti