Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2676. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2000, stran 5272.

Na podlagi 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 21. redni seji, dne 24. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2000
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2000 izkazuje naslednje stanje:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. v SIT       Bilanca prihodkov Račun finančnih   Račun         Skupaj
št.              in odhodkov terjatev in naložb financiranja
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prihodki skupaj       506,650.034    14,000.000           520,650.034
2. Odhodki skupaj        445,710.790    46,000.000  25,000.000    516,710.790
3. Presežek oziroma
primanjkljaj (1. – 2.)      60,939.244   – 32,000.000  -25,000.000     3,939.244
--------------------------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja, ki so sestavni del proračuna.
2. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna za leto 2000 v znesku 3,939.244 SIT se prenese v proračun Občine Hrpelje-Kozina za leto 2001 za pokrivanje nezaključenih nalog po proračunu za leto 2000.
4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje-Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2000 naslednje stanje:
----------------------------------------------------------------
Rezervni sklad                       v SIT
----------------------------------------------------------------
1. Prenos iz leta 1999                 8,005.600
2. Priliv v letu 2000                     –
3. Odliv v letu 2000                      –
4. Stanje na dan 31. 12. 1999             8,005.600
----------------------------------------------------------------
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje-Kozina na dan 31. 12. 2000 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje-Kozina za leto 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 4033-1/01
Hrpelje, dne 24. maja 2001.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

AAA Zlata odličnost