Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2674. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, stran 5271.

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), navodila o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 27/98), uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 54/00), uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00), 8. člena odloka o obveznem zbiranju in odstranjevanju odpadkov na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 64/99) in 16. člena statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 22. redni seji dne 23. 5. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1. člen
Povprečna cena storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: storitev javne službe), ki jih na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec izvaja javno podjetje SNAGA d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je 1.082 SIT/m3 komunalnih odpadkov. Od tega je:
– povprečna cena ravnanja s komunalnimi odpadki 829 SIT/m3,
– povprečna cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 253 SIT/m3.
2. člen
Cenik za obračun storitev javne službe, v katerem so določene cene glede na število in velikost vrečk in posod za prevzem komunalnih odpadkov in glede na različno vrsto na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje odloženih odpadkov, je priloga sklepa.
3. člen
V cenah iz cenika za obračun storitev javne službe niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
4. člen
Z dnem, ko se začnejo uporabljati cene iz tega sklepa, prenehajo veljati sklep o oblikovanju cen (Uradni list RS, št. 28/94) in sprememba cen na podlagi uredbe o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 52/99).
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po preteku enega meseca od prijave cen storitev javne službe Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
Št. 015-03- 1160 /01
Dobrova, dne 23. maja 2001.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Janez Oven l. r.

AAA Zlata odličnost