Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2672. Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma klešč, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Mestni občini Celje, stran 5269.

Župan Mestne občine Celje na podlagi 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in 61/00) ter 27., 59. in 64. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 ter 117/00) izdaja
P R A V I L N I K
o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma klešč, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Mestni občini Celje
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in način namestitve in odstranitve naprave, ki prepreči odpeljati vozilo (v nadaljnjem besedilu: klešča), za blokado nepravilno parkiranega vozila v Mestni občini Celje.
2. člen
Odredbo za namestitev in odstranitev klešč za blokado nepravilno parkiranega vozila izda občinski redar pooblaščenemu izvajalcu (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
3. člen
Za vozila, katerih vozniki niso plačali parkirnine ali potrdila o plačani parkirnini niso namestili na vidnem mestu, lahko izdajo odredbo o namestitvi klešč in klešča tudi namestijo pooblaščeni delavci izvajalca, kateri izvaja dejavnost poverjeno s koncesijo ali drugo podobno pogodbo (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni delavci).
4. člen
Občinski redarji ali pooblaščeni delavci izvajalca so dolžni opozoriti voznika, da je zaradi nepravilnega parkiranja vozilo priklenjeno s kleščami, ki onemogočajo nadaljnjo vožnjo, ter ga seznaniti o postopku odstranitve, plačila stroškov priklenitve in odstranitve klešč.
Odredba se namesti na vidno mesto na vozilu – nalepljena na bočno stran šipe ali dana za brisalce vetrobranskega stekla.
5. člen
Na kraju samem, ko uradna oseba odreja namestitev klešč, mora pred namestitvijo vozilo fotografirati, v odredbi pa opisati stanje vozila – morebitne poškodbe na zunanjosti vozila in splošno stanje vozila.
6. člen
Klešča se praviloma nameščajo na sprednje levo kolo vozila, s katerim je voznik storil prekršek. Občinski redarji in pooblaščeni delavci odrejajo namestitev klešč v delovnem času službe v skladu s pooblastili, ki jih imajo.
7. člen
Če voznik ne zahteva sprostitve vozila in mu ni bil vročen plačilni nalog, mora izvajalec, ki namešča klešča po končanju delovnega časa odredbodajalca, klešča odstraniti, odredbo o blokadi vozila pa nadomestiti z obvestilom o prekršku.
Naslednji delovni dan se na občinsko redarstvo dostavijo kopije obvestil za izvedbo nadaljnjega postopka.
8. člen
Izvajalec je dolžan najkasneje v roku ene ure po obvestilu občinskega redarja ali pooblaščenega delavca, odstraniti klešča, kolikor stranka predhodno poravna določene stroške po veljavnem ceniku.
9. člen
Zaradi vsakega namernega poškodovanja, uničenja ali odtujitve klešč se lastniku ali najemniku vozila zaračuna odškodnina v višini nabavne vrednosti klešč na dan poškodovanja, uničenja ali odtujitve. Račun se izstavi lastniku ali najemniku vozila, na katerem so bile pritrjene klešče.
10. člen
Zoper kršitelja prometnega reda, uvede občinski redar po uradni dolžnosti, postopek o prekršku.
11. člen
Če pride voznik k vozilu med postopkom nameščanja klešč se klešča ne namestijo, kolikor voznik plača denarno kazen in poravna 50% pavšalnega zneska po ceniku storitve namestitve klešč.
12. člen
Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu priklenjene klešče zaklenjene.
13. člen
Z dnem, ko župan podpiše ta pravilnik, prenehajo veljati navodila o namestitvi in odstranitvi klešč oziroma lisic za blokado vozila v Celju št. 01200-4/94 z dne 10. 1. 1995.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34001/00006/2000
Celje, dne 17. maja 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost