Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2664. Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, stran 5262.

Občinski svet občine Bistrica ob Sotli je na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 16. redni seji dne 30. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
1. člen
S tem odlokom se uvaja prispevek za financiranje izgradnje programa za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Bistrica ob Sotli.
2. člen
Zavezanci so vsi uporabniki vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje, katerega upravljalec je OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
Zavezanci, ki imajo status kmeta, za uporabljeno vodo iz javnega vodovoda za kmetijske namene ne plačujejo prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Zavezanci so si dolžni vgraditi dodatni odštevalni vodomer pred hlevom. Zavezanci morajo imeti nepropustno gnojnično jamo in odpadno vodo uporabiti na kmetijskih zemljiščih.
3. člen
Prispevek od kubičnega metra porabljene vode znaša:
--------------------------------------------------------------------------------
                          od 1. 1. 2001 od 1. 7. 2001
                          do 30. 6. 2001     dalje
--------------------------------------------------------------------------------
– za gospodinjstva, šole, vrtce in ustanove     15 SIT/m3     35 SIT/m3
– za gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti  20 SIT/m3     50 SIT/m3
--------------------------------------------------------------------------------
Višina prispevka se enkrat letno poveča v skladu z rastjo drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji za preteklo leto. Prvo povečanje iz tega naslova se ne more izvesti pred 1. 7. 2002.
4. člen
OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., je pooblaščeno za pobiranje prispevka.
Prispevek se zaračunava na računih za porabljeno vodo in se porabnikom izkazuje ločeno. Račune izdaja OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
5. člen
Obveznost plačevanja – pobiranja prispevka traja sedem let.
Sredstva, zbrana s prispevkom, se uporabijo za dokončanje izgradnje čistilne naprave v Bistrici ob Sotli in kanalizacijskega omrežja, skladno z investicijskim programom.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 6. 2001.
Št. 06202-16-0003/01
Bistrica ob Sotli, dne 30. aprila 2001.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti