Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2660. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur, stran 5259.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur, št. 322-01-09/15-99 z dne 15. 3. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur je izdelan v treh izvodih za 4702,97 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Šentjur, v občini Šentjur, oziroma v katastrskih občinah Dramlje, Pletovarje, Slatina, Ostrožno, Dolga gora, Ponikva, Ponkvica, Zagaj, Vodule, Marija Dobje, Primož, Goričica, Zlateče, Lokarje, Podgrad, Kameno, Šentjur, Bezovje, Grobelno, Zgornje Selce, Tratna, Rifnik, Vodruž in Krajnčica.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 14a, Šentjur pri Celju, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09-/15-99
Ljubljana, dne 15. maja 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost