Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2659. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor, stran 5258.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor, št. 322-01-08-1/00 z dne 15. 3. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor je izdelan v treh izvodih za 3363,18 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah Šentjur pri Celju, Kozje, Krško in Sevnica, oziroma v katastrskih občinah Golobinjek, Šentvid pri Planini, Zagorje, Pilštanj, Kozje, Vetrnik, Gorjane, Stranje, Dobrova, Reštanj in Zabukovje.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, C. bratov Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Senovo, Trg rudarjev 1, Senovo, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-08-1/00
Ljubljana, dne 15. maja 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost