Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2658. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora, stran 5258.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora, št. 05-8/95 z dne 23. 3. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora je izdelan v treh izvodih za 3801,65 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Postojna in Pivka, oziroma v katastrskih občinah Postojna, Matenja vas, Stara vas, Trnje in Juršče.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-5-24/99
Ljubljana, dne 15. maja 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost