Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2001 z dne 12. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2001 z dne 12. 6. 2001

Kazalo

2628. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 5213.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95), 13., 18. in 31. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86), 8., 9., 25. in 36. člena zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86), 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70), točke C.2. akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92), 6. člena Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 34/97 – Mednarodne pogodbe, št. 9/97) in zakona o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 86/99 – Mednarodne pogodbe, št. 26/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 17/99, 1/00, 45/00, 69/00, 121/00, 4/01 in 15/01) se v Prilogi 1:
– pri tarifnih oznakah 9306 21 00, 9306 30 10, in 9306 30 98 doda opomba št. 7 režimu izvoza “D11“,
– pri tarifni oznaki 9306 29 70 doda opomba št. 7 režimu izvoza “D1“,
– pri tarifnih oznakah 9306 30 10 in 9306 30 98 doda opomba št. 7 režimu uvoza “D11,2“,
– besedilo opombe št. 7 spremeni, tako da se glasi: “Dovoljenje je potrebno samo za netilke, tulce z netilkami in strelivo, ki vsebuje netilke ali tulce z netilkami“.
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-01/2000-4
Ljubljana, dne 31. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina