Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001

Kazalo

2467. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2000, stran 4886.

Na podlagi 98. člena zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 106. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore na 18. redni seji dne 16. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2000
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2000 izkazuje naslednje postavke:
Bilanca prihodkov in odhodkov:                SIT
– skupni prihodki                 578,362.805,25
– skupni odhodki                 570,136.111,03
– proračunski presežek               8,226.694,22
Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje                   55,619.085,70
– odplačila dolga                 64,564.481,50
– neto odplačilo dolga               8,945.395,80
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
  in prodaja kapitalskih deležev         21,453.682,00
– dana posojila in povečanje
  kapitalskih deležev               21,000.000,00
– prejeta minus dana posojila
  in sprememba kapitalskih deležev          453.682,00
Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2000
– vrednost aktive                1.051,907.350,77
a) dolgoročna sredstva
  in sredstva v upravljanju           899,691.528,43
b) kratkoročna sredstva              152,215.822,34
– vrednost pasive                1.051,907.350,77
a) kratkoročne obveznosti             58,058.818,26
b) lastni viri in dolgoročne obv.         993,848.532,51
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-0003/01-001
Štore, dne 16. maja 2001.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti