Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001

Kazalo

2466. Sklep o financiranju političnih strank, stran 4886.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 24. 5. 2001 sprejel
S K L E P
o financiranju poltičnih strank
1
Politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Politična stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50 odstotkov glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta v Občini Sežana (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu × 50 : 100).
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določijo v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Politični stranki pripadajo sredstva iz poračuna Občine Sežana v višini 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to stranko.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje političnih strank, ne smejo preseči 0,2 odstotka sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
2
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju političnih strank, se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči 0,2 odstotka, določenega v 1. točki tega sklepa.
3
Sredstva se nakazujejo političnim strankam mesečno po dvanajstinah na njihove žiro račune.
4
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 53/99).
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-02-1/01-2; 03201-3/01
Sežana, dne 24. maja 2001.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti