Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001

Kazalo

2440. Sklep o spremembi sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov, stran 4843.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena in drugega odstavka 105. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 10/98 in 26/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o spremembi sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov
1. člen
V 11. členu sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 16/96, 19/96-popr., 3/97, 8/97 in 56/97; v nadaljnjem besedilu: sklep) se besede “obdobje, ki ne sme biti krajše od treh mesecev” nadomestijo z besedami “obdobje šestih mesecev oziroma obdobje, ki predstavlja večkratnik obdobja šestih mesecev”.
2. člen
V 12. členu sklepa se v drugem stavku za besedo “Obvestila” dodajo besede “na podlagi tega sklepa”.
3. člen
Družba za upravljanje mora agenciji prvič poročati in objaviti podatke o VEP vzajemnega sklada v skladu s tem sklepom na dan 1. 7. 2001.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 107-2/1-3/2001
Ljubljana, dne 23. maja 2001.
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Dr. Miha Juhart l. r.
PRILOGA 1 k sklepu o poročanju in obveščanju javnosti o
poslovanju investicijskih skladov se spremeni tako, da se glasi:

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VS/D

(1) V posamezne rubrike obrazca se vpisujejo naslednji podatki:

1. firma družbe za upravljanje

2. ime vzajemnega sklada

3. dan, mesec in leto izračuna VEP (tekoči dan)

4. VEP na tekoči dan

5. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti
natančno, kot naslednje razmerje: (VEP tekočega dne / VEP
prejšnjega dne) * 100 - 100

6. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti
natančno, kot naslednje razmerje: (VEP tekočega dne / VEP 6
mesecev pred tekočim dnem) * 100 - 100

7. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti
natančno, kot naslednje razmerje: (VEP tekočega dne / VEP 12
mesecev pred tekočim dnem) * 100 - 100

8. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti
natančno, kot naslednje razmerje: (VEP tekočega dne / VEP 36
mesecev pred tekočim dnem) * 100 - 100

9. število enot vzajemnega sklada v obtoku na dan izračuna VEP

10. najvišja skupna vstopna in izstopna provizija, ki se
zaračunava ob nakupu in prodaji VEP, izražena v odstotku od VEP
na dve decimalni mesti natančno

11. navedba podatkov, ki jih je družba za upravljanje dolžna
objaviti na podlagi četrtega odstavka 2. člena sklepa.

(2) Na koncu obrazca se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek
direktorja družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge
osebe, ki je pooblaščena za poročanje pri družbi za upravljanje.
Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti