Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001

Kazalo

2436. Javni poziv za predlaganje možnih kandidatov za člane Sveta za radiodifuzijo, stran 4779.

Na podlagi drugega odstavka 100. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) ter sklepa 9. seje Komisije Državnega zbora Republike Slovenje za volitve, imenovanja in administrativne zadeve z dne 17. 5. 2001 objavljam
J A V N I P O Z I V
za predlaganje možnih kandidatov za člane Sveta za radiodifuzijo
1
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) v 100. členu določa, da sestavlja Svet za radiodifuzijo 7 članov, ki jih na osnovi javnega poziva za dobo 5 let imenuje Državni zbor Republike Slovenije.
Kandidate predlagajo:
– slovenske univerze (kandidate s področja prava, telekomunikacij in informatike);
– Kulturniška zbornica Slovenije (kandidate s področja avdiovizualne kulture);
– Gospodarska zbornica Slovenije (kandidate s področja ekonomije);
– Društvo novinarjev Slovenije (kandidate s področja novinarstva in komunikologije).
Ne glede na navedeno pa lahko Državni zbor Republike Slovenije izbira tudi med kandidati, ki svojo kandidaturo vložijo sami, če so strokovnjaki z navedenih področij.
Člani Sveta za radiodifuzijo ne morejo biti: funkcionarji, poslanci in delavci, zaposleni v državnih organih; člani vodstev političnih strank; delavci, ki so redno zaposleni pri izdajatelju radijskega ali televizijskega programa, ali v oglaševalski organizaciji; osebe, ki imajo kot zunanji sodelavci sklenjeno pogodbeno razmerje z izdajateljem radijskega ali televizijskega programa, ali z oglaševalsko organizacijo; osebe, ki imajo v lasti več kot en odstotek kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega ali televizijskega programa, ali v oglaševalski organizaciji.
2
Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve poziva navedene pooblaščene predlagatelje, da predlagajo možne kandidate in zainteresirane posameznike, da sami vložijo kandidaturo, za člane Sveta za radiodifuzijo.
Na podlagi posredovanih predlogov bo Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve oblikovala predlog sedmih kandidatov in ga posredovala v odločitev Državnemu zboru Republike Slovenije.
3
Navedeni predlagatelji za predlagane kandidate ter kandidati, ki vlagajo kandidaturo sami, morajo posredovati naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe, poklic za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo, da pristaja na kandidaturo in da izpolnjuje pogoje iz petega odstavka 1. točke tega javnega poziva; kratko utemeljitev predloga.
Navedeni predlagatelji morajo posredovati še podatek o tem, kdo je sprejel odločitev o predlogu, s čimer dokazujejo, da so pooblaščeni predlagatelji; posamezniki, ki vlagajo kandidaturo sami, navedejo še področje na katerem kot strokovnjaki delujejo.
4
Predlog in zaprošene podatke posredujte, z oznako “ZA RADIODIFUZIJO”, na naslov: Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, 1000 Ljubljana, Šubičeva 4, do vključno 11. julija 2001.
Nepopolnih predlogov Komisija Državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ne bo upoštevala.
Št. 010-01/99-8/6
Ljubljana, dne 26. maja 2001.
Predsednik
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti