Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2418. Sklep o uskladitvi preživnin in o uskladitvi višine nadomestila preživnin, stran 4730.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 132. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 30/86, 1/89 in 14/89 in Uradni list RS, št. 13/94, 82/94, 29/95, 26/99, 60/99 in 70/00) in na podlagi petega odstavka 21.d člena zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99, 53/99 in 22/00) je Vlada Republike Slovenije na 28. seji dne 24. maja 2001 sprejela
S K L E P
o uskladitvi preživnin in o uskladitvi višine nadomestila preživnin
1
Preživnine, določene s sodno odločbo in preživnine, določene z dogovorom iz 130. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89), ki so že bile usklajene s 1. oktobrom 2000, se s 1. junijem 2001 povečajo za 5,9%.
2
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju 2000, se s 1. junijem 2001 povečajo za 5,9%.
3
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juliju 2000, se s 1. junijem 2001 povečajo za 5,0%.
4
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu avgustu 2000, se s 1. junijem 2001 povečajo za 4,7%.
5
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu septembru 2000, se s 1. junijem 2001 povečajo za 3,3%.
6
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu oktobru 2000, se s 1. junijem 2001 povečajo za 2,7%.
7
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu novembru 2000, se s 1. junijem 2001 povečajo za 1,6%.
8
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu decembru 2000, se s 1. junijem 2001 povečajo za 1,5%.
9
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu januarju 2001, se s 1. junijem 2001 povečajo za 1,1%.
10
Višina nadomestila preživnin se s 1. junijem 2001 poveča za 5,9%, tako da znaša:
– za otroka do 6. leta starosti           11.431 SIT,
– za otroka od 6. do 14. leta starosti        12.574 SIT,
– za otroka nad 14. letom starosti          14.860 SIT.
11
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 553-02/2001-1
Ljubljana, dne 24. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister