Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2416. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica, stran 4729.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 23. redni seji dne 21. 5. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica
1. člen
Javno se razgrne odlok o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica, ki ga je izdelal IBIS, d.o.o. iz Slovenske Bistrice.
2. člen
Odlok o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica, bo razgrnjen na sedežu Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10/II, oddelek za okolje in prostor, 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS, v delovnem času občinskih organov.
3. člen
V času javne razgrnitve bo opravljena javna obravnava odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica.
O kraju in času javne obravnave bodo občani obveščeni na krajevno običajen način. Pisne pripombe in predloge naj zainteresirani podajo v času javne razgrnitve na sedežu občine.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 10/032-01/23-6/2001
Slovenska Bistrica, dne 21. maja 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.