Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2410. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Formin, stran 4721.

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 10. 5. 2001 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Formin
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 495/2 – dvorišče pripisano pri vlož. št. Seznam 2 k.o. Formin.
II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra, zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina Gorišnica, Gorišnica 54.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-80/2001
Gorišnica, dne 21. maja 2001.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.