Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2407. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda, stran 4719.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled v nadaljevanju 22. redne seje dne 9. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda
1. člen
V odloku o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda (Uradni list RS, št. 113/00) se v IV. poglavju JAVNI PREVOZ, spremeni besedilo 8. člena, ki se glasi:
»8. člen
Javni prevoz s turističnim vlakcem se uredi zato, da se čimbolj razbremeni promet ob jezeru in parkiranje v conah bliže jezeru in se uredi z voznim redom.
Javni prevoz s turističnim vlakcem se lahko organizira na naslednjih relacijah:
1. športna dvorana pri občini, mimo parkirišč, izhod na Cesto svobode (Krim), Mlino, križišče C. svobode – Kidričeve ceste (Pristava), V. Zaka /Camp), naprej po Kolodvorski cesti do železniške postaje, zavije na Zupančičevo do regatnega centra, nato nadaljuje po Kidričevi cesti pod gradom do vile Prešeren (za grajskim kopališčem), prečka C. svobode in zavije proti Festivalni dvorani mimo fijakerjev, proti športni dvorani;
2. športna dvorana pri občini, izhod na Prešernovo pri gasilskem domu v smeri Gradu in nazaj.
Postajališča turističnega vlakca so: športna dvorana pri Občini Bled, Mlino, Pristava, V. Zaka, železniška postaja, regatni center in nazaj.
Vozni red bo prevoznik dal v potrditev občini in bo objavljen na vseh postajah. Isto smer vožnje (v okolici jezera) morajo uporabljati tudi fijakerji.«
2. člen
V 13. členu se v prvem in drugem odstavku črta beseda najmanj. Doda se 3. točka, ki se glasi:
»3. Vozi v nasprotju z 8. členom odloka (turistični vlakec, fijaker).«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 01503-14/00
Bled, dne 9. maja 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.