Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2402. Napotilo za izvajanje revizij, stran 4713.

Na podlagi 2. točke drugega odstavka 12. člena in na podlagi drugega odstavka 24. člena zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) izdajam
N A P O T I L O
za izvajanje revizij
1
Računsko sodišče pri izvajanju revizij uporablja naslednje mednarodne revizijske standarde, objavljene v slovenskem jeziku:
1. revizijske standarde, ki jih je junija 1992 sprejel INTOSAI – Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih inštitucij (Revizijski standardi, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994),
2. evropske smernice za izvajanje mednarodnih revizijskih standardov INTOSAI (Revizor, št. 7-8, 1999),
3. mednarodne standarde revidiranja in mednarodna stališča o revidiranju, ki jih sprejema IFAC – Mednarodno združenje računovodij (zbirka: Mednarodni standardi revidiranja in mednarodna stališča o revidiranju, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1997, z dopolnitvami).
Izraz revidiranje izvajanja nalog, ki je uporabljen v slovenskem prevodu navedenih mednarodnih revizijskih standardov, je v ZracS-1 zamenjan z izrazom revidiranje smotrnosti poslovanja, pri čemer pomen ostaja enak.
2
To napotilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Računskega sodišča
Republike Slovenije
dr. Vojko A. Antončič l. r.