Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2396. Sklep o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti, stran 4684.

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 55. člena zakona o deviznem poslovanju, 14. točke sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti (Uradni list RS, št. 50/99, 41/01) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti
1
V navodilu za izvajanje sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti (Uradni list RS, št. 50/99, 61/99) se v poglavju A) KREDITI ODOBRENI TUJINI v podnaslovu KORIŠČENJE IN PLAČILO za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
“Na obrazcih O-2 se ne poroča o plačilu kredita, kadar je kredit plačan preko domače pooblaščene banke ali preko računov, ki jih imajo rezidenti-nebanke odprte v tujini in o njih poročajo na poročilih C.“
2
V poglavju A) KREDITI ODOBRENI TUJINI pod III. PROMET PO KREDITU ODOBRENEM TUJINI (O-2) se v točki 2. REDNA INFORMACIJA v podtočki 2.3: Plačilo kredita takoj za naslovom doda nov odstavek, ki se glasi:
“Podatke o plačilu kredita (realizacija plačila glavnice, obresti in stroškov) se spremlja preko plačilnega prometa domačih pooblaščenih bank in preko poročil C. Kadar plačilo kredita ne poteka preko domačih pooblaščenih bank in se o plačilih ne poroča na poročilu C, je potrebno poročati o posameznih realizacijah plačila na obrazcu O-2.“
3
V poglavju B) KREDITI ODOBRENI TUJINI – ZNESEK KREDITA MANJŠI OD 10 MIO SIT v podnaslovu KORIŠČENJE IN PLAČILO se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Podatke o plačilu kredita (realizacija plačila glavnice, obresti in stroškov) se spremlja preko plačilnega prometa domačih pooblaščenih bank in preko poročil C. Kadar plačilo kredita ne poteka preko domačih pooblaščenih bank in se o plačilih ne poroča na poročilu C, je potrebno poročati o posameznih realizacijah plačila na obrazcu O-2-P.“
4
V poglavju B) KREDITI ODOBRENI TUJINI – ZNESEK KREDITA MANJŠI OD 10 MIO SIT pod II. PROMET PO KREDITU ODOBRENEM TUJINI (O-2-P) se v točki 2. REDNA INFORMACIJA v podtočki 2.2: Plačilo kredita spremenita prva dva stavka tako, da se glasita:
“Podatke o plačilu kredita (realizacija plačila glavnice, obresti in stroškov) se spremlja preko plačilnega prometa domačih pooblaščenih bank in preko poročil C. Kadar plačilo kredita ne poteka preko domačih pooblaščenih bank in se o plačilih ne poroča na poročilu C, je potrebno poročati o posameznih realizacijah plačila na obrazcu O-2-P.“
5
V poglavju C) KREDITI NAJETI V TUJINI se v podnaslovu KORIŠČENJE IN ODPLAČILO za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
“Na obrazcih N-2 se ne poroča o plačilu kredita, kadar je kredit plačan preko domače pooblaščene banke ali preko računov, ki jih imajo rezidenti-nebanke odprte v tujini in o njih poročajo na poročilih C.“
6
V poglavu C) KREDITI NAJETI V TUJINI pod III. PROMET PO KREDITU NAJETEM V TUJINI (N-2) se v točki 2. REDNA INFORMACIJA v podtočki 2.3: Odplačilo kredita takoj za naslovom doda nov odstavek, ki se glasi:
“Podatke o plačilu kredita (realizacija plačila glavnice, obresti in stroškov) se spremlja preko plačilnega prometa domačih pooblaščenih bank in preko poročil C. Kadar plačilo kredita ne poteka preko domačih pooblaščenih bank in se o plačilih ne poroča na poročilu C, je potrebno poročati o posameznih realizacijah plačila na obrazcu N-2.“
7
V poglavju D) KREDITI NAJETI V TUJINI – ZNESEK KREDITA MANJŠI OD 10 MIO SIT v podnaslovu KORIŠČENJE IN ODPLAČILO se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Podatke o plačilu kredita (realizacija plačila glavnice, obresti in stroškov) se spremlja preko plačilnega prometa domačih pooblaščenih bank in preko poročil C. Kadar plačilo kredita ne poteka preko domačih pooblaščenih bank in se o plačilih ne poroča na poročilu C, je potrebno poročati o posameznih realizacijah plačila na obrazcu N-2-P.“
8
V poglavju D) KREDITI NAJETI V TUJINI – ZNESEK KREDITA MANJŠI OD 10 MIO SIT pod II. PROMET PO KREDITU NAJETEM V TUJINI (N-2-P) se v točki 2. REDNA INFORMACIJA v podtočki 2.2: Odplačilo kredita spremenita prva dva stavka tako, da se glasita:
“Podatke o plačilu kredita (realizacija plačila glavnice, obresti in stroškov) se spremlja preko plačilnega prometa domačih pooblaščenih bank in preko poročil C. Kadar plačilo kredita ne poteka preko domačih pooblaščenih bank in se o plačilih ne poroča na poročilu C, je potrebno poročati o posameznih realizacijah plačila na obrazcu N-2-P.“
9
Ta sklep začne veljati 1. julija 2001.
Ljubljana, dne 15. maja 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.