Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2395. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti, stran 4684.

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 55. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99), drugega odstavka 63. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti
1
V 3. točki sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti (Uradni list RS, št. 50/99), se za drugim stavkom briše pika in doda besedilo:
“in na podlagi podatkov v poročilih o računih v tujini ter gotovinskih transakcijah in določenih transakcijah z nerezidenti v tolarjih (obrazec C) “.
2
V 4. točki se v prvi alinei spremeni besedilo tako, da se glasi:
“- kreditu, ki ga v mednarodnem prometu prodajalec odobri kupcu in pri katerem je pogodbeni rok plačila blaga ali storitev daljši od dvanajst mesecev (pogodbeni trgovinski kredit – odloženo plačilo);“
3
V 4. točki se v tretji alinei spremeni besedilo tako, da se glasi:
“- predplačilu, prejetem ali danem, za plačilo blaga ali storitev v mednarodnem prometu, kadar je ena od strank v poslu rezident in kadar je pogodbeni rok predplačila daljši od dvanajst mesecev (pogodbeni trgovinski kredit – predplačilo);“
4
V 9. točki se spremeni besedilo tako, da se glasi:
“O komercialnem kreditu, kjer je dejanski rok plačila oziroma predplačila daljši od dvanajst mesecev, se poroča na obrazcu SKV na podlagi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino.“
5
Ta sklep začne veljati 1. julija 2001.
Ljubljana, dne 15. maja 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.