Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2391. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča, stran 4682.

Na podlagi tretjega odstavka 57. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, št. 59/96, 45/99 in 52/00) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča
1. člen
V pravilniku o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča (Uradni list RS, št. 35/98) se v 8. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V vsakodnevni del se vpisujejo tudi vsi podatki, ki so v zvezi z gradbenimi odpadki. Pri vpisovanju podatkov, ki so v zvezi z gradbenimi odpadki, se uporabljajo predpisi o ravnanju z odpadki.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-00-88/01
Ljubljana, dne 22. maja 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.